Z Luhačovic do funkcionalistického Zlína

Reservation

1

Detail

 cykloturistika  výhledy
 kostel Panny Marie Sněžné  zříceniny hradu Rýsov

Více

Vydejte se na kole do Zlína. Po cestě potkáte množství krásných výhledů, uvidíte zříceninu hradu Rýsov a Čertův kámen. Cesta vede z ulice Dr. Veselého, přes Řetechov, Maleniska, Provodov, Klenčov, Jaroslavice a pak už se před vámi otevře město Zlín plné funkcionalistických památek.

20 km

Nezapomeňte se zastavit u poutního kostela Panny Marie Sněžné. Je zde kaplička s pramenem vyvěrajícím pod hlavním oltářem. Legenda tvrdí, že mlynářce z Dolního provodovského mlýna, která trpěla těžkou oční chorobou, se ve snu zjevil stařec a ukázal jí místo se studánkou na okraji lesa. Mlynářka si umyla oči vodou ze studánky a uzdravila se.