Valašské Klobouky

Reservation

1

Detail

 výlet příroda
 památky  turistika

Více

Valašské Klobouby leží na rozhraní Vizovických vrchů a Bílých Karpat. V okolí města se nachází několik velmi cenných území s výskytem bělokarpatských orchidejí, za kterými určitě stojí za to se vypravit. Dominantou města je barokní radnice, která dnes slouží jako muzeum, a jeden z nejstarších dochovaných pranýřů na našem území. V prosinci Klobouky ožívají vyhlášeným jarmarkem a jsou také významným střediskem zimních sportů a turistiky, ať už té pěší nebo cyklistické.

25 km

Součástí zdejší památkové zóny je také několik roubených staveb stojících na někdejším předměstí.