Archives

Říj02

Detail

 cykloturistika Vizovice  nenáročná trasa

Více

Nenáročná trasa vás povede z Luhačovic okolo přehrady, Dolní a Horní Lhotou, Hájenkou až do Vizovic, známých nejen díky baroknímu zámku, ale také tradici

pálení slivovice a výroby figurálního vizovického pečiva. Z Vizovic dojedete zpět do Luhačovic.

18 km

Vizovice jsou proslulé také výrobou skla. Nachází se tu první soukromá sklářská huť v Čechách postavená po listopadu 1989 Glass Atelier Morava.

Říj02

Detail

 cykloturistika  výhledy
 kostel Panny Marie Sněžné  zříceniny hradu Rýsov

Více

Vydejte se na kole do Zlína. Po cestě potkáte množství krásných výhledů, uvidíte zříceninu hradu Rýsov a Čertův kámen. Cesta vede z ulice Dr. Veselého, přes Řetechov, Maleniska, Provodov, Klenčov, Jaroslavice a pak už se před vámi otevře město Zlín plné funkcionalistických památek.

20 km

Nezapomeňte se zastavit u poutního kostela Panny Marie Sněžné. Je zde kaplička s pramenem vyvěrajícím pod hlavním oltářem. Legenda tvrdí, že mlynářce z Dolního provodovského mlýna, která trpěla těžkou oční chorobou, se ve snu zjevil stařec a ukázal jí místo se studánkou na okraji lesa. Mlynářka si umyla oči vodou ze studánky a uzdravila se.

Říj02

Detail

 cykloturistika okolí Luhačovic
 zámek Slavičín lesopark s úměním

Více

Poznejte okolí Luhačovic z cyklistického sedla. Trasa vede z Luhačovic přes Kladnou-Žilín, Rudimov, do Slavičína, kde najdete krásný barokní zámek s parkem, přes Pivečkův lesopark, který je zaplněn nejrůznějšími zajímavými sochami, do Petrůvky a zpět do Luhačovic.

28,3 km

Kostel sv. Vojtěcha je nejstarší budovou Slavičína a je jedním z nejstarších kostelů v kraji. Postaven byl na přelomu 11. a 12. století.

Říj02

Detail

 cykloturistika  mohyly  Jezírko lásky

Více

Tato cyklotrasa vede z centra Luhačovic podél pravého břehu řeky Šťávnice nad pramen Ottovka, k úpatí kopce Malá Kamenná, přes Řetechov, Horní Dvůr, okolo staroslovanského mohylového pohřebiště až k Jezírku lásky.

8,3 km

Na pohřebišti se nalézá 54 mohyl kruhového půdorysu, které byly objeveny v 20. letech 20. století a dokazují osídlení této oblasti v 8. – 9. století.

Říj02

Detail

 lázeňský okruh  turistika
 procházka lesem  pramen Aloisky

Více

Delší trasa, která je označena zelenou barvou, vede z velké části malebnými lesními cestičkami. Začnete u pramene Aloisky, půjdete přes Nad Vltavou, Gáborku, Hřib a skončíte opět u pramene Aloisky.

Trasa měří 6,5 km.

Aloiska patří k nejstarším minerálním pramenům. Vyznačuje se zvýšeným obsahem jódu, železa, kyseliny borité a některých stopových prvků.

Říj02

Detail

 lázeňský okruh  turistika
 mírně obtížná trasa  pramen Aloisky

Více

Mírně obtížná trasa označená žlutou barvou stoupá úbočím okolních luhačovických kopců od pramene Aloisky, nad Vltavou, přes Hřib, Gáborku a zpět k prameni Aloisky.

Trasa měří 6 km

Aloiska patří k nejstarším minerálním pramenům. Vyvěrá v parku nad Bílou čtvrtí o 30 m výš než ostatní prameny. Dříve byla známa pod jménem Luisin pramen, Lesní pramen nebo Pramen v hoře. Užívá se k pitné léčbě, především při onemocnění zažívacích orgánů, ale také k inhalacím.

Říj02

Detail

 lázeňský okruh  turistika  park

Více

Krátká nenáročná procházka vede od pramene Ottovka parkem až ke zbytkům vyhořelé Slovácké búdy, domu Bedřicha Smetany a zpět k prameni Ottovka. Značena je modrou barvou.

Trasa měří 2 km.

Slovácká búda byla postavena v roce 1906 podle návrhu architekta Dušana Jurkoviče. Za nevyjasněných okolností v roce 2002 shořela.

Říj02

Detail

 lázeňský okruh  turistika
 architektura  výhledy

Více

Vydejte se na příjemnou dlouhou procházku po okolí Luhačovic a kochejte se krásnými výhledy. Trasa je značena červenou barvou a vede těmito místy: pošta – Solné – Ještí – Luhačovická přehrada – Pozlovice – Jezírko lásky – Altán – pramen Ottovka – pošta.

Trasa měří 15,5 km.

Pověst praví, že pro štěstí v lásce, manželskou stálost a věrnost je třeba smočit v Jezírku lásky levý ukazováček.